Werkwijze

Verkennend gesprek

Verkennend gesprek

Al naargelang het project wordt er bij ons op bureel of bij de klant thuis afgesproken om vrijblijvend te bekijken of wij de wensen van de opdrachtgever kunnen invullen. Onze werkwijze wordt toegelicht en referenties worden getoond.

Voorontwerp en raming

Voorontwerp en raming

Vooraleer een diepgaande studie uite te werken worden de grote lijnen van een concept voorgelegd, dit gecombineerd met een basisvoorstel van kleuren en materialen. Aansluitend hierop wordt een raming van de te verwachten kostprijs van de werken berekend, zodat budget en ontwerp op elkaar afgestemd worden.

Uitvoeringsdossier

Uitvoeringsdossier

Alle details worden aan de hand van diverse besprekingen op een planmatige wijze uitgewerkt in combinatie met een beschrijving van de werken.

Prijsaanvragen aannemers

Prijsaanvragen aannemers

Op basis van de plannen en de beschrijving wordt bij diverse aannemers prijsgevraagd voor alle onderdelen van de uit te voeren werken.
In overleg met de bouwheer worden de uitvoerders geselecteerd.

Coördinatie werken

Coördinatie werken

De werken worden door ons ingepland in een opéénvolging die in overleg met de aannemers en de opdrachtgever opgesteld wordt, zodat vooropgestelde termijnen gerespecteerd worden en de periode van de werken zo kort mogelijk gehouden worden. Ook tijdens de werken zien wij erop toe dat alles correct en volgens afspraak verloopt.

Oplevering project

Oplevering project

Bij het einde van de werken wordt alles nogmaals nagezien en bij eventuele geschillen wordt een pv opgesteld dat duidelijk beschrijft wanneer en hoe bepaalde tekorten in orde moeten worden gebracht.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.